Гнатологията е учение за дъвкателната система, включваща нейната физиология, функционалните смущения и тяхното лечение. Съставните части на дъвкателната система са:
- Темпоро-мандибуларната става – ТМС
- Горната и Долната челюст
- Дъвкателната, и част от мимическата мускулатури
- Зъбите с пародонта

Всички тези структурни елементи са свързани в едно цяло и са ръководени от Централната нервна система.

Оклузията е крайният субстрат от взаимодействието на тези структури, контролирани от Централната нервна система.

Учението за Оклузията е подраздел на Гнатологията, която се занимава по-конкретно със зъбната оклузия и мястото и ролята и в стоматогнатната система. Ние като дентални лекари можем да третираме функционални смущения в дъвкателния орган, предимно чрез интервенции върху зъбната оклузия. Основната ни цел е създаването на стабилна, двустранно балансирана оклузия в хармония с останалите структурни елементи на стоматогнатната система.