Практически винаги, при цялостното лечение на дъвкателния апарат, се използват методи и подходи от почти всички дисциплини на денталната медицина. Крайната цел е постигането на триадата: Здраве- Функция- Естетика.

При комплексни случаи нормално клиничният протокол протича в следната логична последователност:
- снемане на анамнеза, обстоен екстраорален и интраорален преглед
- параклинични изследвания
- поставяне на първоначална диагноза
При пародонтални пациенти прилагаме следният клиничен подход:

„Прогресивно-кумулативна пародонтална терапия“

Същността на този прост метод се състои в няколко (от три до пет) ежедневни процедури на ултразвукова терапия на пародонта, чрез което се цели третирането на застоя на флуиди (стаза) в засегнатите тъкани, чрез стимулирането притока на свежа кръв в областта от една страна и разрушаването на бактериалния биофилм от друга. По този начин кумулативно се намаляват патогените (микробите) в пардонта и прогресивно се насищат тъканите с кислород. Ефекта от това е повишаването на локалния имунитет, намаляването на микробното число и като резултат обръщането на локалните процеси в посока на оздравявяне.

В повечето случаи един такъв курс е достатъчен за спирането на острия пародонтален процес, т.е. бактериалното разпространение.

В тези случаи е много важна мотивацията и инструктажа на пациента за поддържане на орална хигиена.

Един месец след първоначалната процедура се прави отново обстоен преглед и се преценява ефекта от нея. Според това могат да бъдат предписани допълнителни терапевтични мерки.

След третиране на пародонталния проблем, следва отново оценка на клиничното състояние.

Според това се изгражда окончателния план на лечение, който може да включва:
- хирургична фаза
- терапевтична фаза
- протетична фаза
- оклузална терапия

Различните фази могат да се припокриват една друга.

След постигането на Здраве-Функция се пристъпва към Естетиката – естетично зъболечение, съобразено с индивидуалните желания на всеки пациент.