Практически винаги, при цялостното лечение на дъвкателния апарат, се използват методи и подходи от почти всички дисциплини на денталната медицина. Крайната цел е постигането на триададта: Здраве- Функция- Естетика.

При комплексни случаи нормално клиничният протокол протича в следната логична посладователнаст:
- снемане на анамнеза, обстоен екстраорален и интраорален преглед
- параклинични изследвания
- поставяна не първоначална диагноза и
- при пародонтални пациенти прилагаме следният клиничен подход:
„Прогресивно-кумулативна пародонтална терапия“.

Същността на този прост метод се състои в няколко (от три до пет) ежедневни процедури на ултразвукова терапия на пародонта, чрез което се цели третирането на застоя на флуиди (стаза) в засегнатите тъкани, чрез стимулирането притока на свежа кръв в областта от една страна и разрушаването на бактериалния биофилм от друга. По този начин кумулативно се намаляват патогените (микробите) в пардонта и прогресивно се насищат тъканите с кислород. Ефекта от това е повишаването на локалния имунитет, намаляването на микробното число и като резултат обръщането на локалните процеси в посока на оздравявяне.

В повечето случаи един такъв курс е достатъчен за спирането на острия пародонтален процес, т.е. бактериалното разпространение.

В тези случаи е много важна мотивацията и инструктажа на пациента за подържане на орална хигиена.

Един месец след първоначалната процедура се прави отново обстоен преглед и се преценява ефекта от нея. Според това могат да бъдат предписани допълнителни терапевтични мерки.

След третиране на пародонталния проблем, следва
- отново оценка на клиничното състояние

Според това се изгражда окончателния план на лечение, който може да включва:
- хирургична фаза
- терапевтична фаза
- протетична фаза
- оклузална терапия

Различните фази могат да се припокриват една друга.

След постигането на Здраве-Функция се пристъпва към Естетиката – естетично зъболечение, съобразено с индивидуалните желания на всеки пациент.