Дентална имплантология. Основни понятия.

Денталната имплантология е клон на денталната медицина, която се занимава с възстановяването на липсващите зъби чрез дентални импланти.

Историята на зъбната имплантология датира от 60-те години на миналия век, когато др. Бронемарк и екип в университета в Гьотеборг, започват да разработват нов имплант, който за да е клинично функционален, зависи от директното си костно „врастване“ – наречено остеоинтиграция. Първи в света, който експериментално доказва наличието на остеоинтеграция е проф. Шрьодер от Швейцария. Друга личност с голям принос в развититето за концепцията за остеоинтеграция е германският учен Шулте.

Албректсон и екип (1981г.) представят публикация за необходимите фактори, от които зависи добрата остеоинтеграция:
- биопоносимост
- дизайн
- повърхност на импланта
- състоянието на мястото на имплантиране
- хирургичната техника
- условията на натоварване върху импланта в последствие

В тези фактори се състои основната разлика между конвенционалните дентални импланти и кортикалните импланти.

Дентални импланти

Съвременните конвенционални зъбни импланти са предимно двучастови титанови винтове, които се поставят в гъбестата (мека) част на костта. Настоящем се наблюдава следния процес: неимоверното нарастване на броя на компаниите, които произвеждат дентални импланти от една страна и уеднаквяването на имплантните характеристики от друга, което поражда сериозна конкуренция в сектора. Това води до търсенето на все нови и нови „отличителни черти“, които да отличат една марка от друга, като създаването на нови имплантни „нано-повърхности“, хидрофилни повърхности, нови системи за свързване на двете части на имплантите и т.н. Всички тези маркетингови нововъведения имат малка или никаква клинична стойност.

Основен недостатък на тези импланти е поставянето им не където трябва и не както трябва, а именно в гъбестата, мека кост без кортикална опора. Това е причината тези импланти толкова много да зависят от така наречената остеоинтеграция.

Друг потенциален недостатък е обемната им шиечна област, което създава предпоставки за развитието на периимплантит (възпаление на тъканите около импланта, което прогресира в костта около него).

Трети недостатък е цялостният по-голям обем на тези импланти и абсолютната необходимост цялата имплантна повърхност да бъде обхваната от кост. Това изисква наличието на големи обеми кост, където те да бъдат поставени и често, когато липсва такава кост, се прибягва до скъпи, травматизиращи и времеемки костозаместителни процедури, наречени костна аугментация.

Остеоинтеграция

От хистологична гледна точка остеоинтеграцията представлява директен контакт на импланта с костта без наличието на меки тъкани помежду им, на ниво светлинен микроскоп.

От клинична гледна точка остеоинтеграцията представлява степента на стабилност на зъбния имплант в костта.

„Процес, чрез който се постига и подържа клинично асимптоматична фиксация на ригиден алопластичен материал в костта, по време на функционално натоварване, се нарича остеоинтеграция“ по Царб и Албректсон.

Биологичната същност на остеоинтеграцията обаче представлява “реакция на организма срещу чуждо тяло” – Донът.
Проблемът е, че никой не може да предвиди със сигурност, каква ще бъде реакцията на костта към поставения имплант.

Реално са възможни два сценария:

- първият е този който ние целим – реакция на костта към чуждото тяло, чрез изграждане на защитен костен вал. Това клиницистите наричаме „остеоинтеграция“

- другият е този, който ние не искаме – реакция към чуждото тяло, чрез изграждане на фиброзна капсула. Тогава ние казваме, че „организма отхвърля импланта“.

За щастие в около 95-98% от случаите, защитната реакция на костта към титанов зъбен имплант е от първия тип – изграждане на защитен костен вал.

Това е от голямо значение предимно за конвенционалните дентални импланти, които се поставят в меката, гъбеста кост и се нуждаят от тази „остеоинтеграция“, за да се стабилизират.

Остеоинтеграцията е времеемък процес, което е причината конвенционалните зъбни импланти да бъдат оставяни необезпокоявани за няколко месеца след имплантирането, с цел изчакването на настъпването на този процес, в 95-96% от случаите.

Базирайки се на опита и проблемите в конвенционалната дентална имплантология и чрез възприемането на философията на ортопедичната хирургия, беше създадена концепцията за базалната имплантология.

Костна аугментация

Термина „костна аугментация“ включва всички техники за създаване на нова кост, там където тя липсва, с цел поставянето на конвенционален дентален имплант в „протетично правилна позиция“. През последните години този раздел от конвенционалната дентална имплантология е придобил размерите на цяла индустрия.

Важното е да се отбележи, че биологичната същност на костната аугментация влиза в противоречие с основни биологични принципи, като: „принципа за максимална ефективност с минимум енергия“ и „принципа на максимална здравина с минимална маса и в минимален обем“, на които се подчинява костната физиология. Костната аугментация цели изкуственото съсздаването на кост там, където тя не е необходима от биологична, природна гледна точка.

На това противоречие се дължат трудностите и неуспехите свързани с костната аугментация.

Техниките на базалната имплантология практически избягват нуждата от каквато и да е костна аугментация.

Периимплантит

„Последните изследвания показват, че до 10 години след поставянето на конвенционалните импланти между 30 и 60% от тях ще бъдат засегнати в една или друга степен от периимплантит.“

Проф. Торд Берглунд, Проф. Стефан Ренверт

Съществуват два вида възпалителни процеси около остеоинтегрираните дентални импланти:
- периимплантен мукозит
- периимплантит

При периимплантният мукозит възпалението е ограничено само във венеца около импланта, докато при същинският периимплантит възпалението вече е обхванало и костта около импланта.

Основните симптоми на периимплантит са кървене и/или гноене на венеца около засегнатия имплант, както и загуба на кост, видима на контролна рентгенография. Характерна е липсата на болка при периимплантита, за разлика от периодонтита.

Основните рискови фактори са:
- предишно пародонтално заболяване
- дизайна на конструкцията, като следствие от дизайна на импланта
- повърхността на зъбния имплант

Проф. Торд Берглунд, Проф. Стефан Ренверт

Лечение на периимплантита при конвенционалните дентални импланти.

„CIST- Cumulative Interceptive Supportive Therapy ”- терапия

Кумулативна взаимосвързана поддържаща терапия.

Същността на тази терапия се състои в мониторинг на засегнатите зъбни импланти и според клиничната картина на приложението на следните мерки:

Нехирургични

Механично почистване (кюртаж), плюс локални антибиотици.

Ултразвукова терапия, плюс иригация с 0.2% разтвор на Хлорхексидин или Доксациклин.

Добър ефект има локалното приложение на Тетрациклин под формата на депо във венечния джоб.

Хирургични

Отваряне на ламбо – почистване на гранулационната тъкан- механичен кюртаж – химическо третиране на замърсения слой – полиране на имплантната повърхност – редизайн на конструкцията. Локални антисептици, като Хлорхексидин, Водороден прекис и други. Липсват научни данни за позитивния ефект от приложението на системни антибиотици.

За разлика от конвенционалните зъбни импланти, базалните импланти са значително по-неподатливи към инфекции, което се дължи на техния дизайн и биомеханика.